متخصص داخلی چه بیماری‌هایی را ویزیت می‌کند؟

در این مطلب، به معرفی تخصص داخلی و مشکلات و بیماری هایی که باعث می شود تا یک بیمار به متخصص داخلی مراجعه کند، پرداخته ایم.